Wat is het?
Kosten delen, samenwerken en verantwoordelijkheid terug geven aan ouders van schoolgaande basisschool kinderen in Tamale, Noord Ghana, met als resultaat betere educatie, meer betrokkenheid van ouders en minder hulpafhankelijkheid. Dat is de kern van het Cost sharing project.

Limo ECD Cost sharing results Text books and water container (4) - kopie

In de praktijk
Er wordt samen met de ouders, de leraar en een medewerker van CPYWD geïnventariseerd welke materialen er nodig zijn om de schoolgang van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De ouders gaan vervolgens aan de slag om geld te sparen voor deze boeken en andere schoolmaterialen. Omdat deze ouders niet het gehele bedrag kunnen betalen wordt dit aangevuld vanuit donaties. Er word alleen aangevuld wanneer de ouders aantonen dat ze het geld hebben gespaard. Wanneer dit zo is gaan de ouders samen met de leraar en een medewerker van CPYWD naar de markt om de materialen aan te schaffen. Op deze manier worden de ouders bij het gehele proces betrokken en vindt er transparantie plaats tussen alle partijen.

Ontstaan
De kinderen hebben schoolmaterialen nodig, de regering investeert hier nauwelijks in. De ouders zijn niet gewend zelf boeken en ander schoolmateriaal aan te schaffen voor hun kinderen. De reden hiervan is dat ze vaak niet voldoende financiële middelen hebben. Daarnaast is er een afhankelijkheid ontstaan door de vele onvoorwaardelijke donaties die zijn gedaan.Kunkulung ECD Cost sharing results            Metal dual tables and chairs, black board, my first copy books - kopie

Na vele gesprekken met ouders, leraren en tussen medewerkers van CPYWD kwam men erachter dat er in een verwachtingspatroon gehandeld werd: de donateur ging ervanuit dat de Ghanezen zelf niks konden bijdragen dus werd er onvoorwaardelijk schoolmateriaal gedoneerd. De Ghanezen gingen ervanuit dat de donateur voor de schoolmateralen zorgden, waardoor zij zelf geen verantwoordelijkheid voelde voor deze taak.

Resultaten
Omslag in het denken:
Het Cost Sharing project geeft de verantwoordelijkheid voor de materialen die nodig zijn voor de schoolgang van de kinderen weer terug aan de ouders. Ouders beseffen dat zij verantwoordelijk zijn voor schoolmaterialen. Hiernaast voelen zij zich meer betrokken bij de schoolgang van hun kinderen door de gesprekken die worden gevoerd tussen leraar en ouders. Ook het eigenaarschap wordt vergroot omdat de ouders zelf energie en moeite hebben gestoken in het aanschaffen van de schoolmaterialen. Daarnaast zullen de ouders en leraren er alert op zijn dat er met zorg wordt omgegaan met de materialen, zodat de levensduur hiervan wordt verlengt. Ook hulpafhankelijkheid wordt verkleind; eerst was de ouder, het kind en de leraar geheel afhankelijk (gemaakt) van donaties, nu zien zij in dat er ondersteuning geboden kan worden wanneer zij zelf initiatief nemen.
De leraren van de betrokken scholen hebben aangegeven nu kwalitatief beter onderwijs te kunnen bieden omdat ze zelf gemotiveerder zijn nu er bijvoorbeeld meer boeken zijn, een schoolbord en de kinderen in schoolbanken zitten.Vogu ECD Cost sharing results Black board, teacher desk, chair, chalk  (5) - kopie

Praktisch:
Er zijn door het Cost Sharing project vele materialen aangeschaft zoals boeken, schriften,
pennen, papier en krijtjes. Hiernaast hebben de ouders aangegeven ook bij te willen dragen
aan schoolbanken, stoelen, schoolborden en watertanks. Deze materialen zijn ondertussen voor zeven communities (woongemeenschappen met 1 school) aangeschaft. Dit betekend voor 510 kinderen een beteren educatie!

Huidige project
Op het moment (februari 2018) wordt er voor de tweede keer geïnventariseerd welke materialen er nodig zijn op scholen en zullen ouders geld sparen om een deel hiervan te kunnen bekostigen. Na overleg is er overeengekomen dat de ouders in het eerste Cost sharing project 30% van de kosten bij zouden dragen (dit viel binnen hun mogelijkheden en binnen het idee dat er gewerkt moest worden aan het veranderen van de mind set van betrokken partijen). Het Cost Sharing project 2 (gestart in december 2017) is erop gestaafd dat ouders pogen 40% bij te dragen.

Uw bijdrage
Een ideaal toekomstbeeld is dat de ouders van de betrokken schoolgaande kinderen de materialen geheel zelfstandig kunnen bekostigen. Om hier naartoe te werken is het Cost Sharing project een mooie tussen stap.
Met uw bijdragen kan het Cost Sharing project voort blijven bestaan en zal er gewerkt worden aan minder hulpafhankelijkheid, meer verantwoordelijkheid, meer betrokkenheid van ouders bij hun schoolgaande kinderen en voor de kinderen zelf een betere educatie.

Bedankt, ook vanuit de ouders, kinderen, leraren en alle medewerkers van CPYWD als u hieraan meewerkt.

Belangrijk: Echt elke euro telt! Voor 3 euro worden er, in samenwerking met de ouders, 3 lesboeken aangeschaft!

«