Latest Entries »

Wat is het?
Kosten delen, samenwerken en verantwoordelijkheid terug geven aan ouders van schoolgaande basisschool kinderen in Tamale, Noord Ghana, met als resultaat betere educatie, meer betrokkenheid van ouders en minder hulpafhankelijkheid. Dat is de kern van het Cost sharing project.

Limo ECD Cost sharing results Text books and water container (4) - kopie

In de praktijk
Er wordt samen met de ouders, de leraar en een medewerker van CPYWD geïnventariseerd welke materialen er nodig zijn om de schoolgang van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De ouders gaan vervolgens aan de slag om geld te sparen voor deze boeken en andere schoolmaterialen. Omdat deze ouders niet het gehele bedrag kunnen betalen wordt dit aangevuld vanuit donaties. Er word alleen aangevuld wanneer de ouders aantonen dat ze het geld hebben gespaard. Wanneer dit zo is gaan de ouders samen met de leraar en een medewerker van CPYWD naar de markt om de materialen aan te schaffen. Op deze manier worden de ouders bij het gehele proces betrokken en vindt er transparantie plaats tussen alle partijen.

Ontstaan
De kinderen hebben schoolmaterialen nodig, de regering investeert hier nauwelijks in. De ouders zijn niet gewend zelf boeken en ander schoolmateriaal aan te schaffen voor hun kinderen. De reden hiervan is dat ze vaak niet voldoende financiële middelen hebben. Daarnaast is er een afhankelijkheid ontstaan door de vele onvoorwaardelijke donaties die zijn gedaan.Kunkulung ECD Cost sharing results            Metal dual tables and chairs, black board, my first copy books - kopie

Na vele gesprekken met ouders, leraren en tussen medewerkers van CPYWD kwam men erachter dat er in een verwachtingspatroon gehandeld werd: de donateur ging ervanuit dat de Ghanezen zelf niks konden bijdragen dus werd er onvoorwaardelijk schoolmateriaal gedoneerd. De Ghanezen gingen ervanuit dat de donateur voor de schoolmateralen zorgden, waardoor zij zelf geen verantwoordelijkheid voelde voor deze taak.

Resultaten
Omslag in het denken:
Het Cost Sharing project geeft de verantwoordelijkheid voor de materialen die nodig zijn voor de schoolgang van de kinderen weer terug aan de ouders. Ouders beseffen dat zij verantwoordelijk zijn voor schoolmaterialen. Hiernaast voelen zij zich meer betrokken bij de schoolgang van hun kinderen door de gesprekken die worden gevoerd tussen leraar en ouders. Ook het eigenaarschap wordt vergroot omdat de ouders zelf energie en moeite hebben gestoken in het aanschaffen van de schoolmaterialen. Daarnaast zullen de ouders en leraren er alert op zijn dat er met zorg wordt omgegaan met de materialen, zodat de levensduur hiervan wordt verlengt. Ook hulpafhankelijkheid wordt verkleind; eerst was de ouder, het kind en de leraar geheel afhankelijk (gemaakt) van donaties, nu zien zij in dat er ondersteuning geboden kan worden wanneer zij zelf initiatief nemen.
De leraren van de betrokken scholen hebben aangegeven nu kwalitatief beter onderwijs te kunnen bieden omdat ze zelf gemotiveerder zijn nu er bijvoorbeeld meer boeken zijn, een schoolbord en de kinderen in schoolbanken zitten.Vogu ECD Cost sharing results Black board, teacher desk, chair, chalk  (5) - kopie

Praktisch:
Er zijn door het Cost Sharing project vele materialen aangeschaft zoals boeken, schriften,
pennen, papier en krijtjes. Hiernaast hebben de ouders aangegeven ook bij te willen dragen
aan schoolbanken, stoelen, schoolborden en watertanks. Deze materialen zijn ondertussen voor zeven communities (woongemeenschappen met 1 school) aangeschaft. Dit betekend voor 510 kinderen een beteren educatie!

Huidige project
Op het moment (februari 2018) wordt er voor de tweede keer geïnventariseerd welke materialen er nodig zijn op scholen en zullen ouders geld sparen om een deel hiervan te kunnen bekostigen. Na overleg is er overeengekomen dat de ouders in het eerste Cost sharing project 30% van de kosten bij zouden dragen (dit viel binnen hun mogelijkheden en binnen het idee dat er gewerkt moest worden aan het veranderen van de mind set van betrokken partijen). Het Cost Sharing project 2 (gestart in december 2017) is erop gestaafd dat ouders pogen 40% bij te dragen.

Uw bijdrage
Een ideaal toekomstbeeld is dat de ouders van de betrokken schoolgaande kinderen de materialen geheel zelfstandig kunnen bekostigen. Om hier naartoe te werken is het Cost Sharing project een mooie tussen stap.
Met uw bijdragen kan het Cost Sharing project voort blijven bestaan en zal er gewerkt worden aan minder hulpafhankelijkheid, meer verantwoordelijkheid, meer betrokkenheid van ouders bij hun schoolgaande kinderen en voor de kinderen zelf een betere educatie.

Bedankt, ook vanuit de ouders, kinderen, leraren en alle medewerkers van CPYWD als u hieraan meewerkt.

Belangrijk: Echt elke euro telt! Voor 3 euro worden er, in samenwerking met de ouders, 3 lesboeken aangeschaft!

Year Report 2014

In 2014 the projects of CPYWD in Ghana were continued and became more and more self-sustainable. SPG renewed and professionalized their coöperation with CPYWD, and raised most of the funds needed for the continuation of the youthprojects in 2015. Read more in our year report.

High Tea for Ghana!

Ter ondersteuning van de Stichting Partnership Ghana (SPG) organiseert de stichting WerkgroepOntwikkelingsSamenwerking Uitgeest (WOSU) een Classic High Tea, verzorgd door de koks van “IJmond Werkt”. Op zondag 31 mei a.s. bent u van harte welkom in gebouw “De Opmaat” aan de Zienlaan 3 in Uitgeest. U wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom de projecten voor jongeren van de SPG.
high tea

Talentontwikkeling is de sleutel, waardoor de jongeren in Ghana meer zelfvertrouwen krijgen. Dit geldt ook voor de koks van “IJmond Werkt”. Op duurzame wijze wordt in Ghana hieraan gewerkt samen met de scholen en de dorpsgemeenschappen. De WOSU ondersteunt de projecten van SPG sinds 2007.

De High Tea duurt van 14.30 uur (inloop 14.00 uur) tot 17.00 en de entreeprijs is € 12,50 p.p. excl. drankjes, incl. koffie en thee.

U kunt zich opgeven bij Maartje Bos, tel. 06-19039645, email maartje_bos@hotmail.com en Fred Maquiné  – tel. 06-23407362, email pjmaquine@hotmail.com

Flyer

Year Report 2013

In 2013, we continued our educational and beekeepingprojects in Ghana. Our volunteer Lara Berk worked and studied for a couple of months in Tamale. Our year report contains the highlights of her visit and her report about our projects, and more….foto jaarverslag 2013

Year Report 2013

 

Graduation Research Lara Berk

Lara Berk, graduated at Hogeschool In Holland Haarlem, did her graduation research in the first half of 2013 in Ghana. She studied our organization CPYWD and the main question she tried to answer was how to make the projects in the communities more self sustainable. Her most important recommendations:

– Make a distinction between junior and senior facilitators, make trainers out of senior facilitators.
– Be honest and clear to everyone. Work with clear (SMART) goals and start evaluating.
– Start giving ‘refreshment trainings’.
– Invest in the motivation of the facilitators (appreciation, livelihood and rewards).
– Invest in the relation between facilitators and the relation between facilitators and staff members.
– Start searching for a way to solve the future shortage of facilitators.

Graduation Research Lara Berk

Year Report 2012

In our report we present the most important results we achieved in 2012. In 2012 CPYWD introduced computer lessons to the children in the communities around Tamale, and further distributed the principles of Korczak into our youth programs. In the beekeeping project a new group of 25 women received their trainings and their hives.

Year Report 2012 Foundation Partnership Ghana

For our foundation in The Netherlands, we are now looking for an enthousiastic new member of our board. We now have a vacancy for a secretary, but a boardmember specialized in fundraising or who is able to participate actively in our board meetings is also more than welcome. Further information can be found in the text of the vacancy. Or you can call Maartje (chairman) or Ruben (secretary and treasurer).


On february 10th, we won the third price for the ‘Goede Doelen Award’ from Booksforlife Nijmegen. Booksforlife Nijmegen owns a shop in Nijmegen and sells second hand books daily. Many quality books can be found in the shop for only a few euros (max €4). 90% of the sales goes to social projects, distributed each year.
There was a lot of interest for the award-event and we had good competition from 2 other quality projects. Kompas Mengelmoes, a local city initiative won the first price. It was very nice to see that so many women in Nijmegen are reached to let them participate in society in a creative and low-profile way. For the third price we received a cheque of €600. We are grateful, this stimulates us to continue our work. With thanks to the team of booksforlife Nijmegen!

Nomination Books 4 Life !


First of all we wish you a happy new year. The year starts very good for us. Booksforlife Nijmegen decided to nominate us for their yearly ‘goede doelen’ (developmental project) award. We are very honoured and proud to be selected.
On the 10th of February Books for Life wll celebrate this with an event where the projects will be represented. You are welcome to come, your vote counts if you are part of this! Don’t miss this spectacular granting! The project with the most votes will win!
See also Booksforlife

In the wonderful ambiance of the church of Uitgeest, our wine tasting event was very succesfull!
On behalf of the projects in Ghana, the WOSU organized a tasting party together with Vreeburgs slijterij (liquor store) in Uitgeest. Accompanied by harp-music by chairwoman Maartje Bos, about 60 guests tasted some of the most delicious wines. The final returns have to be rated yet, but we raised about € 600 from entrance fees and our guests ordered a lot of the wines they tasted! Thank you very much! It is still possible to order these delicious wines from our list

Powered by WordPress